Spring til indhold

Efterlysning af foto og fortællinger fra foreningslivet i Lysabild 1922-2012

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening fylder 90 år den 10. maj 2012. Det bliver fejret på mange måder – bl.a. udgiver Lysabild Sognehistoriske forening en bog om foreningens historie, som strækker sig helt tilbage til 1. verdenskrig. Ja endda endnu før, fordi ungdomsarbejdet allerede så småt var i gang før krigen brød ud – og alle unge mænd måtte til fronten.

Ting og fortællinger søges
Der ligger et utrykt manuskript om foreningens første årtier, skrevet af Kathrine (Lasse) Johannsen, som vil indlede bogen. Til resten af bogen søger redaktionen efter fotos og fortællinger tilbage fra ca. 1960 og frem til i dag. Så redaktionen vil også gerne høre fra de nuværende aktive. Vi søger:
1. Fortællinger fra folk, der gennem årene har haft og har tilknytning til LSG både ’i gamle dage’ og i nutiden. Det kan være som deltager i sportsaktiviteter eller teater, som bestyrelsesmedlem eller som leder/instruktør – fra træning, opvisninger, sportskampe.  Formålet er at få oplevelser, fortællinger og anekdoter frem for at levendegøre fotos og faktuelle oplysninger, så der bliver samlet en alsidig beretning om en mangeårig lokal kulturhistorie, der har været og stadig er til glæde for mange.
2. Ting fra LSG’s historie 1912-2012: protokoller, fotos, programmer, sportstøj m.v. – enten til låns eller evt. til foræring til Sognehistorisk arkiv.
De enkelte fortællinger skal som udgangspunkt højst fylde én A4 side (selvfølgelig afhængig af temaet)
Guide til at komme i gang med at fortælle
Hvis det er lidt bøvlet at komme i gang med at fortælle, så er her en spørgsmålsguide:
Hvilken aktivitet skriver du om? Hvilket tidsrum/år? Hvad inspirerede dig til at være med? Hvordan og hvornår foregik aktiviteten, Er der én eller flere episoder du særligt husker – og hvorfor? Er du fortsat aktiv – eller hvornår stoppede du – og hvorfor? Har du fotos eller andet fra aktiviteten?

Fortællingen/erne kan afleveres håndskrevne, men helst som vedhæftet fil på mail, og hurtigst muligt – og i alle tilfælde senest d. 1. februar – til Birthe og Svend Bladt, Lysabildgade 56, Lysabild, tlf. 7440 4775 eller 2790 8283, mail: bbsb54@yahoo.dk.

Del på Facebook
Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside