Spring til indhold

Kør-mæ-bænk

Man kunne kalde dem ”Blaffer-bænke”, vi har dog valgt at navngive dem ”Kør-mæ-bænke”.

Projektet udspringer i Landsbybus styregruppen, som et resultat af det dansk/tyske InterReg samarbejde, Benefit4Regions, hvor der har været nogle tyske projektpartnere på besøg hos os, for at fortælle om deres løsninger indenfor samkørsel. Her har de bl.a. haft stor glæde af deres ”Mitfahrbank”, som Kør-mæ-bænken hedder på tysk. Vi har derpå sendt en lille delegation på inspirationstur syd for grænsen til Hürup, for at se Mitfahrbank i virkeligheden.

Det er derfor også de tre områder med Landsbybusser, der i første
omgang får Kør-mæ-bænke til deres områder. Der kommer 4 bænke til Broager området, 3 bænke til Kværs-Tørsbøl-Snurom og hele 5 bænke til Lysabild området. Vi har valgt 5 bænke, fordi så bliver der placeret én bænk i hvert af de sydalsiske landsbylaug: Mommark, Skovby, Tandslet, Kegnæs og Lysabild. Det har været op til de enkelte landsbylaug at bestemme placeringen af deres Kør-mæ-bænk, dog med endelig godkendelse fra Kommunens Vej og Park afdeling.

Produktionshøjskolen har udviklet på bænkene, så de blev tilpasset gældende national lovgivning, så de store skilte ikke kan virke forstyrrende mellem den officielle vejafmærkning.

Kør-mæ-bænkene er særlige på den måde, at der på ryglænet ses flere mulige stednavne. Når man fx sætter sig på bænken og ønsker et lift mod Sønderborg, skal man sætte sig, så ”Sønderborg”-navnet er frit – eller blot pege, så forbipasserende ikke er i tvivl om, hvor man skal hen.
Find evt. selv den bedste løsning til, at stednavnet på ryglænet er mest synligt.

Bænken i Lysabild er placeret på Lysabildgade lige overfor skolen. Så husk at holde øje med, om der sidder nogen der mangler et lift, næste gang du kører forbi.

Vi håber at de nye Kør-mæ-bænke, sammen med Landsbybussen, kan være med til at øge samkørslen i vores område, til glæde for den private pengepung og ikke mindst miljøet.

Et samlet byråd i Sønderborg har den 19. december 2018 godkendt
ProjectZeros Roadmap2025, hvor Kør-mæ-bænkenes udbredelse over hele
kommunen er med i den langsigtede plan, for at øge samkørslen.

Du kan læse Roadmap2025 lige her.

Læs også mere om de 50 projektbeskrivelser i Roadmap2025 her.