Spring til indhold

Udviklings- og rulleplan

for Lysabild Landsbyråd 2018

Udviklings- og rulleplanen er et praktisk værktøj – en handlingsplan, som bestyrelsen for Landsbyrådet bruger i sit arbejde. Planen revideres med nogle års mellemrum.

Herunder kan du også downloade rulleplanen som pdf fil.
Desuden kan du læse vores tidligere rulleplaner, hvor vi nu har anført hvilke punkter der er blevet realiseret.

(Åbnes som pdf filer i et nyt vindue, hvor du også kan downloade dem)

Rulleplan 2018

Rulleplan 2013

Rulleplan 2010

Fælles udviklingsplan for landsbyer på Broagerland og Sydals

Siddeløbende med vores egen rulleplan, har vi også udviklet en fælles udviklingsplan for hele Sydals området.

I januar 2020 lå den endelige udviklingsplan færdig og du kan læse den digitalt ved at klikke på billedet.
(Åbnes som pdf fil i et nyt vindue, hvor du også kan downloade den)

Den blev udviklet i 2018-19 af de fem sydalsiske landsbylaug: Mommark Landsbylaug, Skovby Landsbylaug, Landsbygruppen Tandslet, Kegnæs Ø-gruppe og Lysabild Landsbyråd i samarbejde med landsbylaugene på Broagerland.

Kort beskrivelse af vores område
Lysabild
Sogn ligger på Sydals i Sønderborg Kommune. Vi er en samling af små og
større landsbyer, hvoraf Skovby, Lysabild og Mommark er de største. I
Mommark og Skovby er der også landsbyråd.

I Lysabild er der skole, børnehave, SFO og dagpleje (som tilsammen
udgør Lysabild Børneunivers), kirke, sportsanlæg og forsamlingsgård.

Skovby har kro, bager, galleri, brugs, postbutik, feriehusudlejning,
campingpladser og keramikere. Ved Skovby ligger feriehusbebyggelsen,
Skovmose, der sammen med de øvrige feriehuse og campingpladser på Sydals
udgør det næststørste turist- og overnatningsområde i Sønderjylland
(kun overgået af Rømø). Ved Skovby ligger også én af de bedste
badestrande i Sønderborg Kommune, nemlig Kærneland.

I Mommark er der en stor feriehusbebyggelse og Mommark Marina med
campingplads, marina, badestrand og restaurant. Der er også en meget
velfungerende afdeling af Business College Syd i Mommark.

Området er præget af skøn natur, flotte udsigter mod Fyn og Kegnæs,
og der er vandrestier langs vandet, hvoraf Gendarmstien er europæiske
certificeret vandresti.

Erhvervene er fortrinsvis turisme og landbrug, men en stor del af
befolkningen arbejder i virksomheder i Sønderborg eller andre steder på
Als. Huspriserne er attraktive, og der er ca. 15 km til Sønderborg.

Der er mange foreninger (se listen her på siden) – og fodboldklubben vandt i 2018 prisen som årets forening i Sønderborg Kommune. Landsbyrådet udgiver en husstandsomdelt lokal avis seks gange årligt. Siden 1997 har der hver torsdag aften i vinterhalvåret været fællesspisning i Åben skole (i multisalen på Lysabild Skole).

Visionen

et velbesøgt borgermøde i februar 2018 blev en række ønsker til fremtidens Lysabild Sogn oplistet og prioriteret. Landsbyrådet har bearbejdet resultaterne af borgermødet og fremlægger nedenstående forslag til vision og strategi.
Visionen er at være et bæredygtigt lokalsamfund, der som minimum kan oppebære de nuværende institutioner samt offentlige og private services, vi har i dag. Visionen er også at være et landskendt turist- og feriehusområde baseret på autenticitet med kystnære naturoplevelser og -aktiviteter.

Målsætningen i et 10-årigt perspektiv er, at

 • holde antallet af skatteydere i aldersgruppen 26-64 på samme niveau som 2018
 • der er elever nok til at oppebære Lysabild Skole
 • holde balancen mellem turisme og lokalbefolkning, sådan at
  – husene i landsbyerne sælges som helårshuse til folk, der ønsker at bo her hele året
  – at feriehuse ligger i særlige bebyggelser (udlejning af aftægtsboliger, etablering af bed and breakfast og lign.) sker naturligvis i den eksisterende landsby bebyggelse
 • sikre adgang til naturen
 • tilvejebringe faciliteter, information og historiefortælling i og om vores område

Vi ønsker at fastholde vores eksisterende landsbysamfund og modarbejde en udvikling, hvor der bliver færre fastboende i området.

Hvad gør vi?
I november 2004 blev Landsbyrådet for Lysabild Sogn oprettet på et borgermøde på Lysabild skole.

Landsbyrådets mission er at

 • deltage i det politiske arbejde på tværs af partigrænser og arbejde for at få landdistrikterne på dagsorden i kommunen
 • arbejde for at skolen forbliver et kulturelt centrum for alle, også for folk uden skolesøgende børn
 • arbejde for at blive en naturlig sparringspartner og igangsætter af aktiviteter som er bundet i engagement og begejstring – herunder være behjælpelig med at søge økonomiske midler
 • arbejde for en fornuftig infrastruktur til gavn for såvel borgere og turister, eksempelvis trafiksikkerhed, offentlige stier, cykelstier mm
 • arbejde for at udbrede kendskabet til vores område samt de aktiviteter, der foregår

Rent strategisk er landsbyrådet en organisation, der ”er født” til at tage hånd om at få udviklingsplanen realiseret. Landsbyrådet er en dynamisk størrelse med en valgt bestyrelse på generalforsamlingen. Desuden er der faste arbejdsgrupper, og der kan nedsættes ad hoc-grupper, når det er påkrævet. Koordinatoren for ad hoc-gruppen knyttes op på bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne.