Spring til indhold

Et lille sagn fra Sarup.

Et lille sagn fra Sarup.

Tilsendt af Hans J. Hansen, Mølvang 11, Skovby.

Skatten i Brokhøj.

Sådan står der at læse i Rabens bog om Lysabild Sogn:

Brokhøj er en nu sløjfet stenaldergrav ved Sarup.

Den ligger ved kirkevejen syd for Andreas Jensens og Peter Andersens gård.

Der fortælles at der i Brokhøj ligger en skat begravet, men at den ikke må røres.

Såvidt meddeleren der, gårdejer Hans Jørgensen, Sarup   –  At skatten ikke må røres, må vel udlægges som at det i så fald vil gå gården eller dens  beboere ilde.

Måske var det så bare en tilfældighed, eller var det alligevel denne ”trussel” der afholdt enken i næste generation, Ellen Jensen, fra en i øvrigt planlagt eftersøgning med metaldetektor umiddelbart inden hun afhændede ejendommen ?

Så megen sandsynlighed er der dog i sagen, at manden på gården, Hans Jensen, engang fortalte mig om en beretning i gårdens gamle papirer, at man i svenskerkrigens tid skal havde samlet gårdens sølvtøj og for at beskytte det, gravet det ned i Brokhøj – og så ikke har kunnet finde det igen.

Måske gemmer stedet endnu på sølvskatten fra svenskerkrigens tid.

Del på Facebook
Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside