Spring til indhold

Fælles fjernvarmeanlæg for Skovby, Tandslet, Mommark og Lysabild?

Lokalvarmeløsning

Landsbyrådene på Sydals har taget initiativ til at undersøge mulighederne for at etablere et fælles lokalt fjernvarmeanlæg for Tandslet, Mommark, Skovby og Lysabild.

Sønderborg Kommune har i maj besluttet at kommunen aktivt vil understøtte arbejdet med at etablere et selskab, der skal udrulle lokalvarmeløsninger i landdistrikterne i områder uden for kollektiv varme – altså at etablere en fjernvarmeorganisation for landdistrikterne. Men kommunens fokus lige nu er at få udrullet det eksisterende fjernvarmeselskab og -net til de større byer på Als. Det er landsbyrådenes opfattelse, at vi selv lokalt må tage initiativ, så processen fremskyndes.
Der er taget kontakt til virksomheden &GreenProject, som også er involveret i en lokal varmeløsning for Avnbøl-Ullerup Landsbyråd. Virksomheden vil screene forholdene hos os, lave økonomiberegninger, deltage i borgermøder, indsamle tilmeldinger til det lokale varmeværk og stå for myndighedsbehandling, kommunegaranti, kontraktforhold mv.
Som udgangspunkt tror &GreenProject, at det kan være økonomisk relevant at lave et fælles varmeværk for Tandslet, Mommark, Skovby og Lysabild, ikke sådan at de skal være fysisk forbundet med rørledninger, men at det er et fælles værk, der driver anlæggene i de tre byer. Næste skridt vil være at etablere en arbejdsgruppe med 2-3 personer fra hver by, dernæst mødes med &GreenProject for at finde ud af, om det er interessant for begge/alle parter at samarbejde om det videre forløb.
I givet fald kan &GreenProject begynde at screene varmebehovet i byerne og på den baggrund regne på de økonomiske forhold og se på tekniske løsninger. Hvis det giver et positivt resultat, kan der laves borgermøder, hvor beregningerne lægges frem. Derefter kan der indgås samarbejdsaftale mellem GreenProject og initiativtagerne, så man i fællesskab arbejder på at få flest mulige tilslutninger fra bygningsejerne til varmeværket.
Kontaktperson i Tandslet er Keld Abrahamsen, i Skovby Steven Bock og i Lysabild Erling Junker.jernvarmeanlæg for Skovby, Tandslet, Mommark og Lysabild?

Del på Facebook
Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside