Spring til indhold

Lysabild Landsbyråd om Fremtidens skole

Landsbyrådet mener, det er en opgave for det politiske niveau at fastlægge minimumskrav for hvilke enheder, der er bæredygtige fremover. Denne beslutningskompetence bør ikke ligge ude på institutionsplan, hvilket distriktsledelses-modellen ellers lægger op til. I vores tilfælde er det klart, at Hørup skole forståeligt nok vil have en interesse i at lukke Lysabild, da de netop står og mangler et tilsvarende antal elever for at skolen i Hørup er ”fyldt op”.

Ren kannibalisme
Det er en misforståelse at hævde, at den fælles distriktsledelse og dermed bestyrelse er et udtryk for lokaldemokrati. Lysabild vil ikke kunne mønstre et flertal i sådan en konstruktion. Det vil være ren kannibalisme. Den store æder den lille, selvom den lille fuldt ud er levedygtig og endda leverer et flot resultat til en pris, der tåler benchmarking. Vi vil f.eks. gerne fremhæve, at Lysabild Skole på rekordtid har etableret en fantastisk velfungerende kommunikation mellem skole og forældre via IT-netværk. Der er i øvrigt smartboards i alle klasseværelser – også i 0. klasse. Så vores lokale skole flasker eleverne op til at begå sig som totalt kompetente IT-brugere.
Den ovenfor beskrevne kannibalisme er ikke et hysterisk og uvirkeligt fremtidsscenarie. Vi henviser til eksemplet på Nørreskovskolen i Guderup, hvor en fælles bestyrelse mellem Guderup og Svenstrup lukkede Svenstrup skole.

Forældre lukker skoler
Nu er vi ikke meget for at være mistroiske, men vi er ret opmærksomme på, om der sker et politisk skred med denne distriktsmodel. Vi håber ikke, at det politiske niveau spekulerer i at legitimere fremtidige skolelukninger med den ofte hørte politiker-frase: ”Det er ikke os men forældrene selv, der lukker skoler” – underforstået at det er forældre, der sidder i den fælles bestyrelse.
Vi bakker i øvrigt fuldstændig op om universbestyrelsens forslag om at fortsætte børneunivers-modellen. Det ville være tåbeligt at splitte en velfungerende enhed op i en skole-del, SFO-del og børnehave-del – blot pga. en bureaukratisk organisationsmodel i kommunen. Herude er der fantastisk god mening i at have én fælles ledelse for alle tre dele – netop fordi denne ledelse tænker på ”produktet” – børnenes liv og læring – samlet set fra dagplejen til 7. kl. – og tilmed kan løse opgaven på en effektiv og økonomisk forsvarlig måde. Og alle ved at jo større forældreengagement der er, desto bedre er det for børn og skole. Men jo længere væk ledelse og bestyrelse befinder sig, desto sværere vil det være at bevare det store engagement, vi har.
Med venlig hilsen Erling Junker, formand
pva. Landsbyrådet for Lysabild Sogn

Del på Facebook
Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside