Spring til indhold

Genindførelse af klokkefrøen ved Birke Pøl

Kom til foredrag med Andreas Andersen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19.30 i Natur-Teknik lokalet i Lysabild Børneunivers.

Sønderborg Kommune har gennem de seneste år arbejdet på at genetablere dele af det afvandede og pumpede lavbundsområde Birke Pøl.

Status lige nu er at indenfor de kommende år forventer kommunen at projektet bliver gennemført.

Når man ser tilbage til tiden før den store afvanding og før sommerhusenes tid var hele området i forbindelse med havet. Der var intet dige og det var de naturgivende forhold der herskede herude. Her var der store områder med en mosaik af vådområder, fersk og strandeng, hvor et over århundreder tilpasset plante og dyreliv havde deres levested.

Den store afvanding medførte drastiske ændringer for naturen, hvor planter og dyr enten forsvandt eller måtte tilpasse sig de nye forhold. Det betød også at mange specielle arter af planter og dyr for altid med et slag forsvandt.
I gamle optegnelser fra før afvandingen kan man bla. læse, at det var netop her den sjældne klokkefrø havde sit levested. Med afvandingen forsvandt klokkefrøen og med den en række andre sjældne padder, planter og andre dyr.

Det kommende projekt byder på muligheder for at genskabe forholdene for nogle af de tabte specielle arter. Vi har set på mulighederne for at skabe egnede forhold for genindførsel af klokkefrøen.

I dag findes klokkefrøen på nogle af øerne i det Sydfynske øhav, på Ærø, i det kystnære område syd for Nyborg, Slagelse og Knudshoved odde. Det nærmeste sted for artens forekomst i Tyskland er Geltinger Birk.
Klokkefrøen giver forårets landskab stemme, hvor dens kvækken lyder som kirkeklokker.

Projektet vil tilføre området nyt liv, hvor et klokkefrøprojekt vil signalere at en udryddet art er vendt tilbage igen efter årtiers fravær.
Ved at etablere en række egnede vandhuller, kombineret med græsning, vil mulighederne for genudsætning af klokkefrøen være realistisk.

Der er tænkt på at tilknytte et infocenter til projektområdet, hvor kultur og naturhistorie kan informeres ud til de gæster der lægger deres vej forbi det genopståede og opleverige nye Birke Pøl.

Del på Facebook
Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside