Spring til indhold

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning af solcelleanlæg ved Lysabild

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med planlægning for solcelleanlæg ved Lysabild

Sønderborg Kommune ønsker at give mulighed for at etablere et jordbaseret solcelleanlæg ved Lysabild på Sydals. Forud for udarbejdelsen vil vi gerne beskrive projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og ideer til projektet.

Et af formålene med dette oplæg er at sikre, at borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med forslag og ideer til den forestående planlægning af et kommuneplantillæg.

Den kommende proces omfatter udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, som vil blive offentliggjort i en høringsperiode på minimum 8 uger, inden planerne vedtages endeligt.

Se hvordan og hvortil du skal sende dine ideer og forslag i idéoplægget, som du kan hente via dette link:

Link: Idéoplæg – Lysabild

Ideer og forslag skal være kommunen i hænde senest den 2. februar 2021.

Del på Facebook
Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside