Spring til indhold

Input til boliganalyse

Sønderborg kommune er i gang med at udarbejde en boliganalyse. Boliganalysen skal bl.a. bruges til at sikre den mest optimale planlægning af nye boligområder.

Vi ønsker at inddrage borgere i kommunens Landsbylaug for at kvalificere analysen og få lokale vurderinger af områdernes udviklingspotentialer. Derfor vil jeg gerne bede jer sprede linket og budskabet ud til alle borgere i lokalsamfundet, så de motiveres til at besvare spørgeskemaet og dermed bidrager med input til den videre boligudvikling i kommunen.

For at kunne inddrage din viden bedst muligt i analysen, har vi udarbejdet et spørgeskema med udgangspunkt i følgende to overskrifter:

  • Din nuværende boligsituation og evt. fremtidige efterspørgsel
  • Din vurdering af hvad der appellerer til tilflyttere til dit lokalområde.

Dit input vil blive behandlet anonymt i boliganalysen. Besvarelsen skal være foretaget senest uge 36. Spørgeskemaet tager ca. fem minutter at besvare. 

Vi takker for at du vil bruge tid på at besvare spørgeskemaet og komme med input til boligudviklingen i vores kommune.

Link til spørgeskemaet (åbner på ny fane):
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=TPR6W699S59J
Del på Facebook
Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside