Spring til indhold

Kortlægning af behov og udfordringer med transport i landdistrikterne

Vi har i Sønderborg Kommune stort fokus på at forbedre transportmulighederne i landdistrikterne. Derfor er vi i gang med at lave en app, der kan forbedre transportmulighederne for landsbyerne.
Derfor har vi fået lavet et spørgeskema, som vi håber du vil være behjælpelig med at svare på.

Med spørgeskemaet kortlægger vi behov og udfordringer med transport i landdistrikterne, så vi kan lave den bedst mulige app for fremtidens transport.

Ved at besvare spørgeskemaet kan man deltage i lodtrækningen om 5 x 2 biografbilletter med popcorn-menu.
Det tager kun 5 minutter at udfylde, og besvarelserne er anonyme.
Du besvarer via følgende link: https://www.surveymonkey.com/r/93CFQZZ senest onsdag d. 9. september kl. 12.


Håber du vil hjælpe med at dele, så vi får så mange svar som muligt at arbejde videre med.

Mange tak på forhånd!

Med venlig hilsen

MOBILITETSFORENINGEN 
(under Landsbyforum)

Niels Peter Nielsenfmd. Kværs-Tørsbøl-Snurom
Leif PedersenMommark
Birger WraaeKværs-Tørsbøl-Snurom
Raja, Brandsbøl-Lunden
René Chr. J. Carstensenkassérer, Kværs-Tørsbøl-Snurom

Sekretærstøtte til foreningen fra
Sønderborg Kommune, Bæredygtighed, Natur & Landdistrikter ved
Connie Mark Skovbjerg, Landdistriktskoordinator
Carl Erik Maae, jobskaber i landdistrikterne

Projektet har opnået støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

Del på Facebook
Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside