Spring til indhold

Lysabild datastue

Lysabild Datastue!

Ja, sådan en har vi faktisk fået.

Det kalder vi vores lille klub, der mødes hver tirsdag i klubhuset. 20 pensionister, der vil lære at bruge PC, møder flittigt op. De fleste er helt uøvede. Enkelte har lidt erfaring, men vil gerne lære mere. Vi er delt i 2 hold og 7 frivillige sætter computere op, underviser, laver kaffe og fjerner PC’erne efter endt undervisning.

Der undervises på stationære PC-ere, som vi har lånt af VUC og Sønderborg kommune.

Frem til jul arbejder vi med at lære basale færdigheder i brug af en computer: bruge musen, oprette dokumenter, gemme dem på USB-stik og finde dem frem igen. Får grundkendskab til skriveprogrammet word og e-mail.

Efter jul skal vi på internettet. Klubhuset har fået installeret trådløst internet, men de lånte PC’er er desværre ikke sat op til at kunne gå på internettet, men skolen har lovet, at vi kan låne deres edb-rum efter skoletid.

Del på Facebook
Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside