Spring til indhold

Til boligejere i det fælles varmeprojekt for Tandslet, Lysabild og Skovby
Den 17. december 2022 har “Den fælles arbejdsgruppe” for ovennævnte byer meddelt &GreenProject:
Vi ønsker dags dato at udtræde af det fælles samarbejde grundet først og fremmest, at den samlede opbakningsgrad på 45% ikke var tilstrækkelig og ydermere, at vi undervejs har oplevet en stor grad af usikkerhed omkring projektets videre forløb og dermed den økonomiske forpligtigelse.

Hvad sker der nu?
Arbejdsgruppen har besluttet at fortsætte arbejdet med at undersøge alternative varmeløsninger for området:
– Vi har, først i det nye år, aftalt møde med ProjectZero ang. alternative varmeløsninger.
– Vi agter også at inddrage Sønderborg Kommune som medpart i vores fælles varmeløsning.
– Vi følger også udviklingen i en mulig afgiftsfritagelse af biogas for private, som vil kunne erstatte naturgassen gennem det allerede eksisterende netværk.

Vi vender tilbage, når der er nyt på området. Følg os via landsbyrådenes hjemmesider, Lokalbladet og lokale Facebooksider

Mvh. “Arbejdsgruppen for fællesvarme i Tandslet, Lysabild og Skovby”

Kontaktpersoner:
Tandslet: Keld Abrahamsen, 5114 1950, keld3003@gmail.com
Lysabild: Erling Jørgensen, 4015 6658, erlingjorg@mail.com og Lars-Bo Jacobsen, 3042 2983, lars.bo.jacobsen1@gmail.com
Skovby: Steven Bock, 2624 1428, steven3b@hotmail.com

 

Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside