Spring til indhold

Undersøgelse vedr. finansieringsmuligheder i landdistrikterne

Kære borgere.

Vi håber at i vil deltage i en undersøgelse om finansieringsmuligheder i landdistrikterne.


Baggrunden for undersøgelsen er, at der stadig fornemmes en sværere adgang til såvel realkreditbelåning som banklån i landdistrikterne. Herudover opleves der også stramninger når personer nærmer sig pensionsalderen.

Såfremt disse fornemmelser er rigtige, medfører det naturligvis at udviklingen i landdistrikterne påvirkes negativt, eks. sværere at sælge huse, dårligere vedligeholdte huse, energirenoveringer udskydes osv.

Landsbyforum vil bruge undersøgelsen til at forsøge at påvirke udviklingen, således det også i fremtiden bliver attraktivt at bosætte og etablere sig uden for de større byer.

Spørgeskemaet kan downloades her.
Vælg at gemme det på din computer, udfyld det og gem dine ændringer.
Send det derefter som en vedhæftet fil til Carl Erik Maae, Sekretariat for Landdistrikter, på mail came@sonderborg.dk, der behandler svarene i fortrolighed. Du er også velkommen til at ringe på 27905469.
Sidste frist for indsendelse er 1. maj 2020.

Med venlig hilsen
Agnes Nielsen, Henning Wendelboe og Niels Peter Nielsen
pva. Landsbyforum

Sønderborg Kommune behandler dine personoplysninger efter reglerne for databeskyttelse. Læs mere her.

Del på Facebook
Klik for at komme til Vores Energi By's hjemmeside